Lemmikloomad

Lemmikloomadega reisimist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 998/2003

Lemmikloomad eelnimetatud määruse mõistes on: 

 • koerad, kassid, valgetuhkrud
 • selgrootud (v.a mesilased ja vähid), troopilised dekoratiivkalad, kahepaiksed ja roomajad
 • linnud (v.a direktiividega 90/539/EMÜ1 ja 92/65/EMÜ hõlmatud kodulinnud)
 • närilised ja koduküülikud

Selgrootutele, troopiliste dekoratiivkaladele, lindudele, närilistele ja koduküülikutele ei ole marutaudi osas ühtseid nõudeid kehtestatud. Need loomad liiguvad riikidesiseste nõudmiste järgi, mida on vaja täpsustada enne reisi.

Koerte, kasside ja valgetuhkrutega liikumine Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse

 • Lemmikloomad peavad olema identifitseeritavad ISO-standardile 11784 vastava mikrokiibiga, milles kasutatakse HDX või FDX-B tehnoloogiat. Mikrokiipi peab saama lugeda ISO standardile 11785 vastava seadmega. Kui mikrokiip ei vasta standardile, peab reisijal olema kaasas mikrokiibi lugemiseks vajalik vahend.
 • Loomad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Esmavaktsineerimine peab olema tehtud vähemalt 21 päeva enne Eestisse sisenemist. Vaktsineerimine ei ole nõutav alla 3 kuu vanustele loomadele.
 • Kaasas peab olema Euroopa Komisjoni otsuse 2003/803 (EÜ) lisas toodud näidisele vastav lemmiklooma pass.

Koerte, kasside ja valgetuhkrutega liikumine teistesse liikmesriikidesse

 • Loomade viimisel teistesse EL liikmesriikidesse on nõutav kehtiva marutaudi vastase vaktsineerimise olemasolu. Liikmesriigid võivad lubada loomade liikumist, kes on alla kolme kuu vanused ja vaktsineerimata, kui neil on kaasas pass ja nad on viibinud oma sünnikohas sündimisest saadik, puutumata kokku tõenäoliselt nakatunud metsloomadega või kui nad on viibinud koos oma emaga, kellest nad on veel sõltuvad. Osad liikmesriigid (näiteks Soome) seda siiski ei luba ning seega on vajalik ennem reisile asumist kontrollida sihtriigi sisseveonõudeid.

Lisanõuded koerte, kasside ja valgetuhkrute viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome

 • Loomadele tuleb teha paelussi (Echinococcus multilocularise) vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriiki. Parasiiditõrje peab tegema veterinaararst ravimiga, mis sisaldab piisavat annust prasikvanteeli või mõnda muud selleks ette nähtud litsentseeritud farmakoloogilist preparaati.
 • Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassi või sertifikaadi vastavas osas.

Nõuded muude lemmikloomade kui loerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikul liikumisel

 • Euroopa Liit ei ole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.
 • Siiski nõuavad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel eriluba või esitavad muid nõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt või alltoodud linkidelt.
   

Täpsemat infot lemmikloomadega reisimise kohta saate vastavate riikide veebilehtedelt:

Soovitame enne lemmikloomadega reisile asumist alati tutvuda sihtriigi nõudmistega!
 
Lisainformatsioon Veterinaar- ja Toiduametist,
e-posti aadress vetagri.ee, tel 605 1710, faks 621 1441

 Tagasi | Üles