Lemmikloomad

Lemmikloomade mittekaubanduslikku liikumist reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 576/2013 (edaspidi määrus) ning Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 577/2013. Lemmikloomad määruse mõistes on loomad, kes on kaasas tema omanikel või omanike nimel liikumise ajal kõnealuste loomade eest vastutavatel isikutel ning ei ole ette nähtud müümiseks või teise omaniku juurde viimiseks.

Loomaliigid, kelle suhtes on kehtestatud lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise lihtsustus, on seega:

 • koerad;
 • kassid;
 • valgetuhkrud;
 • selgrootud (v.a mesilased, kimalased ja koorikloomad näiteks vähid ja krevetid);
 • troopilised dekoratiivkalad;
 • kahepaiksed (näiteks konnad ja vesilikud);
 • roomajad (näiteks maod, sisalikud, kilpkonnad, varaanid, kameeleonid);
 • närilised ja koduküülikud;
 • mõned linnuliigid.

Enamuste kodulindude (kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, põldpüüd, jaanalinnud) ja imetajate (näit. ahvid, minisead) liikumine reisijaga kaasasoleva lemmikloomana pole lubatud ning sellised loomad ja linnud alluvad impordi veterinaarkontrollile.

Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline liikumine

Koerad, kassid ja valgetuhkrud peavad olema märgistatud mikrokiibi paigaldamise teel või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011 ning vaktsineeritud marutaudi vastu. Vaktsineerimine peab olema kehtiv ja teostatud vähemalt 21 päeva enne liikmesriiki saabumist. Marutaudi vastase vaktsineerimise kehtivuse nõuded:

 • vaktsineerimise tegi volitatud veterinaararst;
 • lemmikloom oli vaktsineerimise kuupäeval vähemalt 12 nädalat vana;
 • volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud vaktsineerimise kuupäeva lemmikloomapassi;
 • lemmikloomapassi märgitud vaktsineerimine toimus pärast mikrokiibi paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva või tätoveeringu paigaldamise ja lugemise kuupäeva;
 • vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis toimub vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille volitatud veterinaararst või ametlik veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi;
 • korduvvaktsineerimist tuleb käsitada esmasena, kui see ei toimunud eelmises punktis osutatud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal;
 • korduvvaktsineerimise puhul, kui see on tehtud eelmise vaktsineerimise kehtivuse ajal, ei ole vaja järgida 21-päevast ooteaega;
 • marutaudi vaktsiinile peab olema antud liikmesriigis müügiluba.

Koertel, kassidel ja valgetuhkrutel peab olema kaasas lemmiklooma pass, kuhu peavad olema kantud omaniku ja looma andmed, tätoveeringu või mikrokiibi number ning andmed marutaudi vaktsineerimise kuupäeva, kasutatud vaktsiini ja vaktsineerimise kehtivuse kohta

Koerte viimisel Ühendkuningriiki, Maltale, Iirimaale ja Soome tuleb koertele teha ka paelussi Echinococcus multilocularise vastane tõrje. Parasiiditõrje tuleb teha vähemalt 24 tundi, kuid mitte rohkem kui 120 tundi enne kavandatavat sisenemist nimetatud liikmesriikidesse. Ussitõrje andmed kinnitatakse ravi teinud loomaarsti poolt lemmikloomapassis.

Liikmesriikidena käsitletakse ka liikmesriikide eraldiasuvaid territooriume (Taani: Gröönimaa, Fääri saared; Hispaania: Kanaari saared; Prantsusmaa: Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Reunion; Gibraltar; Portugal: Assoorid ja Madeira saared). Samaväärsed tingimused kehtivad Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist ning Vatikanist saabuvatele lemmikloomadele.

Euroopa Liit ei ole kehtestanud erireegleid muude loomade kui koerte, kasside või valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks. Üldine nõue on, et loomad peavad olema kliiniliselt terved ning nende heaolunõuded peavad olema liikumise ajal tagatud.

Siiski võivad mõned riigid nimetatud loomade liikumisel esitada lisanõudeid. Sihtkohariikide nõuded lemmikloomadele on reeglina leitavad vastava riigi tolliasutuse kodulehelt.
 

Soovitame enne lemmikloomadega reisile asumist alati tutvuda sihtriigi nõudmistega!
 
Lisainformatsioon Veterinaar- ja Toiduametist,
e-posti aadress vetagri.ee, tel 605 1710, faks 621 1441

 

 Tagasi | Üles